Adatvédelmi Hozzájárulás (GDPR)

 HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAINAK A KEZELÉSÉHEZ   

Az alábbi személyes adatok tárolásra, adatfeldolgozásra kerülnek a Vasi Duoker Kft által használt rendszerekben és adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás, teljesítés, számlázás, direkt marketing, hírlevelek, könyvelés...stb. céljából.
Információk
ADATKEZELŐ: Vasi Duoker Kft
Társaság képviselője: Lődör Zoltán László
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, marketing célú megkeresés.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐI: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig.
Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
További információk az adatkezelésről: Adatkezelési Tájékoztató
Köszönjük, hogy időt szakít a kitöltésre!
(Minden mező kitöltése kötelező!)
E-mail-cím
Érintett cég neve
Az Ön neve
Beosztása
Telefonszáma
Az adatvédelmi hozzájárulás tájékoztatóját és az adatkezelési tájékoztatót is tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez, hírlevelek elektronikus és postai úton történő küldéséhez hozzájárulok.
Igen